CPSS TPEA Vol.3 No.2

CPSS TPEA Vol.3 No.2
EDITORIAL
Frede Blaabjerg
 
SPECIAL ISSUE INVITED PAPERS
Ariya Sangwongwanich, Georg Angenendt, Sebastian Zurmühlen,Yongheng Yang, Dezso Sera, Dirk Uwe Sauer, and Frede Blaabjerg
Alessandro Soldati, Giorgio Pietrini, Matteo Dalboni, and Carlo Concari 
Yonghong Deng, Zhigang Xing, and Quanzhu Zhang 
 
REGULAR PAPERS
Michael Leibl, Johann W. Kolar, and Josef Deuringer
Jianan Chen, Dong Jiang, and Qiao Li
Hongbin Wu, Zhongqian Liu, Yu Chen, Bin Xu, and Xianjun Qi
Pravat Kumar Ray
Mattia Guacci, Dominik Bortis, and Johann W. Kolar
 
Download Electronic Version: CPSS TPEA Vol.3 No.2